תקנון

תקנון אתר "דה פיס" The Piece

 

ברוכים הבאים לאתר "דה פיס" אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של "דה פיס" , כתובת אתר האינטנט https://thepiece.shop/  (להלן – "אתר האינטרנט") המציע לכם מגוון של פריטים ייחודיים יד שניה.

 

 • "האתר"- אתר האינטרנט של "דה פייס" שכתובתו  https://thepiece.shop/
 • גלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו בתקנון.
 • "שימוש" הינו  ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר.
 • על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. 
 • בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר

 

קניה באתר וקבלת תנאי השימוש ומסירת מידע אישי

 • ביצוע רכישה באמצעות האתר ו/או פתיחת חשבון באתר מהווים כל אחד מהם הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן אשר נקבעו על ידי האתר. האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ושינוי זה יעודכן סמוך ככל האפשר בתקנון האתר. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך מיועדים לנשים ולגברים כאחד.
 • במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע ו/או בעת ביצוע רכישה על הלקוח לבצע הליך רישום במסגרתו עליו למסור פרטים אישיים בהתאם לנדרש. יובהר כי אין המדובר בחובה חוקית למסירת פרטים, אך ללא מסירת פרטים אלה לא ניתן יהא לבצע רכישות ו/או לעשות שימוש באתר. על הלקוח האחריות הבלעדית במילוי הפרטים הנדרשים בשלב זה כאמור לעיל.
 • דה פיס שומרת על זכותה לסרב לקבל משתמש ו/או גישה לאתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • כל רכישה באמצעות האתר מחייבת יצירת חשבון/לקוח באמצעות הזנת דואר אלקטרוני וסיסמה אישית, אשר אינה ניתנת להעברה על כל המשתמע מכך. יובהר כי שמירה על פרטי חשבון הלקוח, ועל אבטחתם הינם באחריות הלקוח בלבד דה פיס לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם בשל שימוש בהם ו/או פריצה לחשבון הלקוח.
 • המשתמש מסכים בזאת כי השימוש באתר הנו באחריותו וכי דה פיס ו/או מי מטעמה אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או תקלות ו/או טעויות, לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש באתר ו/או בשירות הניתן במסגרתו, צפוי או בלתי צפוי.
   

מידע פרסומי ומאגר לקוחות

 • הלקוח מאשר כי ידוע לו דה פיס תהא רשאית לשגר פרסומות ו/או מידע שיווקי באמצעות פרטי הקשר אשר הזין במעמד הצטרפותו ו/או במעמד הרכישה במסגרת הפרטים האישיים.
 • לקוח יהיה רשאי להודיע בכל עת כי אינו מעוניין עוד לקבל מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ו/או בדרך בה נמסר לו המידע הפרסומי. בכל דבר פרסומת המועבר ללקוח באמצעות פרטי הקשר המצויים בידי דה פיס קיימת אפשרות פשוטה לביצוע הסרה מרשימת התפוצה ומקבלת מידע פרסומי כאמור.

התשלום

 • הרכישה יכולה להתבצע באמצעות כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל על פי דין ותקף ביום ביצוע הרכישה ו/או באמצעות חשבון PayPal. פעולת הסליקה ו/או העברת התשלום הינה מאובטחת וסודיות ומובטחת פרטיותו של הלקוח.
 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין.
 • למחיר הרכישה יתווספו דמי משלוח ו/או דמי תפעול.
 • יובהר כי רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ו/או מ PayPal תתבצע שליחת המוצרים שנרכשו. מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.
 • לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם רכש בעבר מוצרים באמצעות אתר האינטרנט (לרבות אך לא רק במצבים בהם הפר הלקוח את הוראות תקנון זה; מסר פרטים שגויים; כרטיס האשראי אינו בתוקף וכו').

 

משלוחים

 • המוצרים שנרכשו יתקבלו באמצעות שליח עד הבית ו/או באמצעות דואר רשום ו/או באמצעות איסוף עצמי.
 • משלוח באמצעות שליח עד הבית הינו בעלות נוספת בסך של 35 ₪ אשר תשולם במועד ביצוע הרכישה באתר (עלות המשלוח עשויה להשתנות).
 • בהזמנות מעל 300₪ דה פיס תישא בעלות המשלוח.
 • דואר רשום בעלות של 15 ₪.
 • איסוף עצמי יעשה לאחר תאום מראש עם הסטודיו אשר פרטיו לעיל. במועד האיסוף העצמי על הלקוח לבדוק את המוצר במועד קבלתו והעסקה לא תחשב כעסקה מקוונת כי אם עסקה ישירה. יובהר כי על לקוח אשר מבקש איסוף עצמי להגיע לאסוף את המוצר בתוך 14 יום ממועד הרכישה. בתום 14 יום במהלכם לא הגיע הלקוח לאסוף את המוצר ישלח המוצר בדואר רשום והלקוח יישא בעלות המשלוח.
 • דה פיס לא תהא אחריות לעיכוב במועד המשלוח אשר נובע רובו ככולו מכח עליון אשר אינו בשליטתה (לרבות מלחמה, אסונות טבע, מצבי חירום, שביתה אצל ספקי שירותים וסחורות).
 • אספקת המוצרים הנה לכתובת אותה הזין הלקוח במועד ההרשמה ו/או במועד הרכישה. באם המדובר בכתובת אחרת באחריותו הבלעדית של הלקוח להודיע ו/או לעדכן את שינויה וכן הלקוח יישא בכל תשלום אשר יידרש לצורך ביצוע משלוח נוסף לכתובת הנכונה.
 • יתכן כי לאזורים מסויימים בארץ יידרש תשלום נוסף בגין המשלוח.

מדיניות ביטולים והחזרות

 • דה פיס תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו ולהחזיר מוצר או להחליף את המוצר שרכש באתר האינטרנט בהתאם לתקנון זה ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וכפי שיעודכנו מעת לעת. לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת /החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב ליתן הודעה כלשהי ללקוח.
 • הזמנות באתר אשר הגיעו ללקוח עם שליח ניתנות לביטול בתוך 14 יום ממועד קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית בלבד, ובכפוף לשליחת הודעה בכתב לדואר האלקטרוני של דה פיס המופיע לעיל. לאחר שהפניה תועבר לבירור יש לשלוח את המוצר לכתובת אשר תימסר על ידי דה פיס. עם קבלת המוצר דה פיס תבדוק את תקינותו וכי הוחזר כאמור בתנאים המפורטים לעיל באריזתו המקורית ועל כל פרטיו ו/או אביזריו השונים.
 • ביטול העסקה יעשה באמצעות זיכוי כספי ללקוח בקיזוז דמי ביטול העסקה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן ככל הנוגע לדמי ביטול בגובה 5% משווי הרכישה או 100 ₪ לפי הנמוך, וכן קיזוז דמי המשלוח, דמי אריזה וכן כל הוצאה נוספת בה נאלצה לשאת דה פיס בשל הרכישה וביטולה. הזיכוי הכספי יעשה ישירות לכרטיס האשראי ו/או לחשבון הPayPal של הלקוח.
 • הזמנות אשר נאספו באיסוף עצמי מהסטודיו אינן מהוות עסקה אינטרנטית מקוונת כהגדרתה לעיל ועל כן ניתן יהיה להחזירן ולקבל החזר כספי מלא בתוך 24 שעות בלבד ממועד האיסוף.
 • אין החזרות או החלפות על מוצרים אשר נרכשו במבצע או בסוף עונה. רכישה של מוצרים במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט היא רכישה סופית.
 • מדיניות החלפות וביטולים- ניתן להחליף מוצרים עד 30 ימים ממועד רכישתם באמצעות הגעה לסטודיו (לא ניתן להחליף מוצרים באמצעות החנות המקוונת). ביטול עסקאות יעשה בהתאם לקבוע בדין לעניין זה, הווה אומר בתוך 14 יום ממועד הרכישה ובכפוף לתקינותו של המוצר.

קניין רוחני

 • האתר הינו קניינה הבלעדי של דה פיס והיא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכן כל זכויות הקניין בו. כל האמור חל גם על עיצובו של האתר, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, מלל, צילומים, צילומי הפקת סגנון וכל פרט אחר הקשור באתר ו/או במוצריה של דה פיס.
 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש ללא קבלת אישור מאת מדה פיס בתמונות, פרסומות וכן כל שימוש אחר בחומרים המוצגים באתר זה. כל הפרה כאמור תהווה פגיעה בזכויות קנייניות על כל המשתמע מכל עפ"י הדין הפלילי או האזרחי. אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת ו/או שימוש אחר.

 

שונות

 

 • כל זכות ו/או סעד של דה פיס בהתאם לתנאי התקנון לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים להם היא זכאית על פי הדין. שום ויתור או הימנעות מפעולה על ידי דה פיס לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי התקנון או על פי כל דין ולא יפגעו בזכותה של דה פיס לממש את זכויותיה בכל עת.
 • תנאי שאינו תקף לא ישפיע על תקפות תנאי התקנון בכללותם.
 • דה פיס תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ"י דין למסור את פרטיו האישיים של הלקוח המצויים ברשותה בהתאם לפרטים שמולאו על ידו באתר האינטרנט ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין החברה.
 • דה פיס עושה במיטב יכולתה על מנת לאבטח את המידע באתר, יחד עם זאת אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה לאתר/למחשבים/למערכות/לחשיפת מידע/לשיבושים והפרעות, ועל כן לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי דה פיס ו/או מי מטעמה בגין נזק או פגיעה אשר עשויים להיגרם בשל הנסיבות המפורטות לעיל.